Goede vrijdag 14 april

R.K. Parochie
Drachten: 14.30u, kruisweg, 19.00u, goede vrijdagviering
 
Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie
Drachtstercompagnie: 19.30u, Ds. G.J. Arensman
 
Protestantse Gemeente Drachten
De Oase: 19.00u, Ds. J.N. Jurjens
Menorah: 19.00u, Ds. A.H. Boschma
De Arke: 19.30u, Cie
Zuiderkerk: zie Menorah
Woonzorgcentrum Rispinge: 19.00u, Ds. J.K. Bolt
Woonzorgcentrum De Warrenhove: 14.30u, Ds. A. Elverdink
Hervormde Kapelgemeente: 17.00u, Dr. J.F. Mol
 
GKV De Hoeksteen
Drachten: 16.00+19.30u, Ds. T.P. Nap
 
Gereformeerde Kerk (hersteld)
Opeinde: 19.30u, Dienst
 
Hervormde Gemeente Nijega
Nijega: 19.30u, Ds. J.F. Mol
 
Protestantse gemeente Boornbergum-Kortehemmen
Boornbergum: 19.30u, Ds. C.K.J. Pronk
 
Evangelische Open Thuis Gemeente
Drachten: 19.30u, Wilma Oosterhuis
 
Baptisten Gemeente ‘Elim’
Drachten: 19.30u, Br. Ger Booy
 
Evangelische Gemeente Jozua
Drachten: 10.00u, Dhr. M. v.d. Meer
 
Christelijk gereformeerde kerk
Drachten: 19.30u, Ds. H.J. Vazquez
 
Gereformeerde gemeente Drachten
Drachten: 19.30u, Leesdienst
 
Protestantse Gemeente Oudega
It Ljochtbeaken: 19.30u, Kerkenraad
 
Protestantse gemeente Rottevalle
Rottevalle: 19.30u, Goede Vrijdag
 
Vrije Baptistengemeente Bethel Drachten
Drachten: 19.00u, Jacob Folkerts
 
GKV Drachten-Nijega
Drachten: 19.30u, J.H. Tempelman

Zaterdag 15 april

 
Mayaan Yeshua
Drachten: 10.00u, Hans Faddegon
 
R.K. Parochie
Drachten: 19.00u, pastor N. Bouma/pastor M. Damsté
 
vGKN
Boornbergum: 19.00u, stille zaterdag
 
Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie
Drachtstercompagnie: 19.30u, Br. E. v.d. Veen
 
Protestantse Gemeente Drachten
De Oase: 21.30u, Ds. J.G. Arensman
Zuiderkerk: 21.30u, Ds. A.H. Boschma
Menorah: 19.00u, Zie Zuiderkerk
De Arke: 21.30u, Ds. N.J. van den Herik
 
Hervormde Gemeente Nijega
Nijega: 22.00u, Ds. J.F. Mol
 
Protestantse gemeente Boornbergum-Kortehemmen
Boornbergum: 20.30u, Ds. C.K.J. Pronk
 
Protestantse Gemeente Oudega
Sint-Agathatsjerke: 21.00u, Comm. V. Liturgie

                     Kerkdiensten

Zondag 16 april 1e paasdag

R.K. Parochie
Drachten: 11.00u, pastor M. Damsté
 
vGKN
Boornbergum: 09.30+13.45u, Ds. K.J. Bijleveld
 
Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie
Drachtstercompagnie: 09.30u, Ds. J.A. v.d. Veen - Bosgra
 
Protestantse Gemeente Drachten
De Oase: 09.30u, Ds. A.J. Jonker
Menorah: 09.30u, Ds. A.H. Boschma
De Arke: 10.00u, Ds. N.J. v.d. Herik
Zuiderkerk: 09.30u, Ds. A.J. Nicolai
Grote kerk: 11.00u, Ds. Jaap Goorhuis
 
Hervormde Kapelgemeente
Drachten: 09.30u, Dr. G. Bos
 
Nieuw-Apostolische Kerk
Drachten: 10.00u, voorganger Priester Steunebrink
 
Christengemeente Doorbraak
Drachten(de Schakel): 10.00u, Dienst
 
GKV De Hoeksteen
Drachten: 08.45+10.30u, Ds. T.P. Nap; 16.30u, Ds. S. de Jong
 
Gereformeerde Kerk (hersteld)
Opeinde: 09.30u, Dienst; 14.30u, Ds. M.A. Sneep
 
Hervormde Gemeente Nijega
Nijega: 09.30u, Ds. J.F. Mol
 
Protestantse gemeente Boornbergum-Kortehemmen
Boornbergum: 10.00u, Ds. C.K.J. Pronk
 
Evangelische Open Thuis Gemeente
Drachten: 10.00u, Harry van Wieren
 
Baptisten Gemeente ‘Elim’
Drachten: 10.00u, Ds. Bert Wijchers
 
Stichting Beréa
Drachten: 10.00u, Dirk Esselink
 
Evangelische Gemeente Jozua
Drachten: 10.00u, Lofprijsdienst
 
Christelijk gereformeerde kerk
Drachten: 09.15+14.00u, Ds. H.J. Vazquez
 
Gereformeerde gemeente Drachten
Drachten: 09.30+19.00u, Leesdienst
 
Protestantse Gemeente Oudega
It Ljochtbeaken: 10.00u, Ds. L. Veerman – van Dijk; Sint-Agathatsjerke: geen dienst
 
Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
Drachten: 11.00u, Zr. Nienke Cnossen
 
Protestantse gemeente Rottevalle
Rottevalle: 09.30u, Ds. L Westra
 
Vrije Baptistengemeente Bethel Drachten
Drachten: 19.00+22.00u, Jacob Folkerts
 
Christengemeente Immanuel
Drachten: 10.00u, dienst
 
GKV Drachten-Nijega
Drachten: 09.30u, K.F. Dwarshuis; 14.00u, J.H. Tempelman
 
Victory Church
Drachten: 10.30u, voorgangers Oebele en Hella Malawer

Maandag 16 april 2e paasdag

 
Mayaan Yeshua
Drachten: 10.00u, Gerard Wijtsma
 
Gereformeerde Kerk (hersteld)
Opeinde: 09.30u, Dienst
 
Christelijk gereformeerde kerk
Drachten: 09.30u, Paasviering
 
Gereformeerde gemeente Drachten
Drachten: 09.30u, Leesdienst
 
Protestantse gemeente Rottevalle
Rottevalle: 10.00u, Paaszangdienst